rèm phòng thờ

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm thờ hoa sen pơ mu C59

1.400.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ Phúc Lộc Thọ C57

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ C56

750.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành che ban thờ hoa sen TP21

1.100.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt gỗ chữ phúc thư pháp C54

550.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ Hương Phúc Tâm An C53

1.800.000  1.700.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành thờ Ly hương Ông hạc C52

750.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt gỗ Bồ đề Phúc Lộc Thọ C55

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm sợi phòng thờ S101

2.150.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành thờ chữ Phúc tròn C51

570.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ chữ Tâm hán C50

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ chữ lộc hán C47

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm Phúc Lộc Thọ Bồ Đề C33

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ C45

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt gỗ Bồ Đề chữ Phúc C23

650.000 
-15%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ chùa một cột C21

766.000  650.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ CN04

1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn hậu phòng thờ CN01

950.000 
1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ CN01

1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ đẹp CN02

950.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ hoa sen CN003

1.800.000 
-5%

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ hoa sen CN-03

1.900.000  1.800.000 
-3%

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn tủ thờ CN09

1.900.000  1.850.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm hạt Pơ Mu C25

1.600.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ hương C25

1.800.000  1.600.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Mành phòng thờ gỗ Hương C23

1.800.000  1.700.000 

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ Hương C22

1.600.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt Bồ Đề tủ thờ C17

550.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ phòng thờ SK05

775.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ sồi phòng thờ SK03

775.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành Bồ Đề Phúc Lộc Thọ C19

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm hạt Pơ Mu Phúc Hán C14

1.500.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm Thờ Phúc Lộc Thọ C10

650.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ lá ngang tủ thờ SK04

850.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ phòng thờ SK02

850.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ sồi tủ thờ SK11

850.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt Bồ Đề phòng thờ C12

575.000 
-9%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt Bồ Đề Phúc hán C19

550.000  500.000 
-7%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ Hương phòng thờ C13

2.100.000  1.950.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ lá ngang kệ thờ SK13

775.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm kệ thờ Phúc Hán C11

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ Phúc Thư Pháp C08

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ gỗ Bồ Đề C04

650.000 
-14%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm phòng thờ gỗ Hương C02

1.800.000  1.550.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ hương Phúc Hán C07

1.800.000  1.600.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm phòng thờ gỗ Pơ Mu C03

1.400.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm thờ gỗ Sồi Nga SK09

850.000 
-9%

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm kệ thờ gỗ lá ngang SK-8

850.000  770.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm Ly Hương Con Hạc C16

1.600.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ Phúc Lộc Thọ C17

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm thờ Pơmu chữ Phúc C01

1.550.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm phòng thờ SK13

775.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm Pơ Mu phòng thờ C13

1.650.000  1.550.000 
-4%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ Zíc Zắc C20

575.000  550.000 
-9%

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm sáo gỗ phòng thờ SK03

850.000  775.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm tủ thờ Phúc Hán C11

650.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ phòng thờ SK12

775.000 

Rèm thờ hạt gỗ bồ đềXem thêm

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ Phúc Lộc Thọ C57

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ C56

750.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành che ban thờ hoa sen TP21

1.100.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt gỗ chữ phúc thư pháp C54

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành thờ Ly hương Ông hạc C52

750.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt gỗ Bồ đề Phúc Lộc Thọ C55

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm sợi phòng thờ S101

2.150.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành thờ chữ Phúc tròn C51

570.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ chữ Tâm hán C50

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ chữ lộc hán C47

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm Phúc Lộc Thọ Bồ Đề C33

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ C45

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt gỗ Bồ Đề chữ Phúc C23

650.000 
-15%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ chùa một cột C21

766.000  650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành hạt Bồ Đề tủ thờ C17

550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Mành Bồ Đề Phúc Lộc Thọ C19

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm Thờ Phúc Lộc Thọ C10

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt Bồ Đề phòng thờ C12

575.000 
-9%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt Bồ Đề Phúc hán C19

550.000  500.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm kệ thờ Phúc Hán C11

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ Phúc Thư Pháp C08

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ gỗ Bồ Đề C04

650.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm thờ Phúc Lộc Thọ C17

650.000 
-4%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm phòng thờ Zíc Zắc C20

575.000  550.000 

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm tủ thờ Phúc Hán C11

650.000 

rèm thờ hạt gỗ pơ muXem thêm

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm thờ hoa sen pơ mu C59

1.400.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm hạt Pơ Mu C25

1.600.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm hạt Pơ Mu Phúc Hán C14

1.500.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm phòng thờ gỗ Pơ Mu C03

1.400.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm Ly Hương Con Hạc C16

1.600.000 

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm thờ Pơmu chữ Phúc C01

1.550.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Pơ Mu

Rèm Pơ Mu phòng thờ C13

1.650.000  1.550.000 

rèm hạt gỗ hươngXem thêm

-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ Hương Phúc Tâm An C53

1.800.000  1.700.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ hương C25

1.800.000  1.600.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Mành phòng thờ gỗ Hương C23

1.800.000  1.700.000 

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ Hương C22

1.600.000 
-7%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ Hương phòng thờ C13

2.100.000  1.950.000 
-14%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm phòng thờ gỗ Hương C02

1.800.000  1.550.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ hương Phúc Hán C07

1.800.000  1.600.000 

Rèm thờ gỗ sồi NgaXem thêm

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ phòng thờ SK05

775.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ sồi phòng thờ SK03

775.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ lá ngang tủ thờ SK04

850.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ phòng thờ SK02

850.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ sồi tủ thờ SK11

850.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm gỗ lá ngang kệ thờ SK13

775.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm thờ gỗ Sồi Nga SK09

850.000 
-9%

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm kệ thờ gỗ lá ngang SK-8

850.000  770.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm phòng thờ SK13

775.000 
-9%

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm sáo gỗ phòng thờ SK03

850.000  775.000 

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Mành gỗ phòng thờ SK12

775.000 

vách ngăn phòng thờXem thêm

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ CN04

1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn hậu phòng thờ CN01

950.000 
1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ CN01

1.900.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ đẹp CN02

950.000 

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ hoa sen CN003

1.800.000 
-5%

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn phòng thờ hoa sen CN-03

1.900.000  1.800.000 
-3%

Vách ngăn phòng thờ

Vách ngăn tủ thờ CN09

1.900.000  1.850.000 

sản phẩm bán chạy

sản phẩm liên quan

rèm phòng thờ

SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Mành phòng thờ gỗ Hương C23

1.800.000  1.700.000 
-7%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ Hương phòng thờ C13

2.100.000  1.950.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm gỗ hương Phúc Hán C07

1.800.000  1.600.000 
-9%

Rèm thờ hạt gỗ Bồ Đề

Rèm hạt Bồ Đề Phúc hán C19

550.000  500.000 
-11%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ hương C25

1.800.000  1.600.000 
-6%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm hạt gỗ Hương Phúc Tâm An C53

1.800.000  1.700.000 
-9%

Rèm thờ gỗ Sồi Nga

Rèm kệ thờ gỗ lá ngang SK-8

850.000  770.000 
-14%

Rèm thờ hạt gỗ Hương

Rèm phòng thờ gỗ Hương C02

1.800.000  1.550.000 

Đăng ký nhận tin
Vui lòng nhập địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin khuyến mại của RemPhongTho.Com xin chân thành cảm ơn!

CHIA SẺ PHONG THỦY PHÒNG THỜ

Đánh giá khách hàng

Nguyễn Văn Thuận

Tôi đã tham khảo nhiều đơn vị làm rèm phòng thờ nhưng chưa có đơn vị nào có mẫu của tô ưng ý. Qua tìm hiểu trên website của công ty Rèm Thịnh Phát tôi đã tìm thấy nhiều sản phẩm mà tôi ưng ý giá thành lại hợp lý…

Hoàng Trường Giang

Cảm ơn RemPhongTho.Com tôi rất ưng ý mẫu rèm hạt gỗ Bồ Đề của bên mình, mình đang băn khoăn không biết tìm giải pháp nào để che chắn cho không gian thờ cũng may quá đã tìm thấy mẫu chữ Phúc Lộc Thọ bên mình đẹp lắm.

Nguyễn Thị Kim Anh

Sản phẩm của bên cháu lắp lên cả nhà ưng ý lắm, làm đúng mẫu cô yêu cầu, chất lượng gỗ tốt, rèm làm cẩn thận các hạt tròn đều, sang nhà mới bên cháu làm cho cô bộ rèm gỗ Hương như thế nhưng hạt to nhé. Cô cảm ơn RemPhongTho.Com

Mai Kiều Liên

Tôi là một người rất khó tính trong việc chọn lựa các đồ bày trí trong không gian thờ cúng, qua giấy thiệu tôi đã tìm đến cơ sở của Thịnh Phát và được tư vấn rất chu đáo, phải nói đơn vị Rèm Phòng Thờ Thịnh Phát là một đơn vị có tâm trong nghề

Rèm Phòng Thờ 

Là đơn vị duy nhất trên thì trường cung cấp và lắp đặt các loại rèm dùng cho phòng thờ, rèm che ban thờ, rèm che tủ thờ, kệ thờ, sập thờ, chất liệu gỗ đã rạng như gỗ Bồ Đề, gỗ Sồi, gỗ Pơ Mu, gỗ Hương, gỗ Trắc. Tất cả các loại gỗ đều được chúng tôi chọn lựa đều là gỗ tự nhiên 100% và được gia công hoàn toàn bằng thủ công do đó sản phẩm đảm bảođộ tinh xảo và mang đến tuổi thọ cao hơn với sản phẩm cùng loại.

Chọn rèm phòng theo phong thủy 

Khâu tư vấn là khâu quan trng nhất vì nó ảnh hửng đến nhiều yếu tố khi sản phẩm đã vào hoàn thiện. Với trình độ chuyên môn cao và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng sẽ giúp khách hàng lựa và chọn cho mình được những bộ rèm che phòng thờ ưng ý và phù hợp với phong thủy của mỗi không gian thờ cúng, mà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoa văn truyền thống của người Việt Nam.

Sản xuất rèm phòng thờ theo yêu cầu 

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên thiết kế và thi công có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế các mẫu rèm hạt gỗ phòng thờ chữ và hoa văn phù hợp với nhiều không gian thờ cúng khách nhau. Trong năm 2018 chúng tôi sẽ đưa một số các mẫu mới khác để quý khách có nhiều sự lựa chọn. Do đó khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và mẫu. Chúng tôi luôn đặt 2 chữ TâmTín lên hàng đâu .

Đối Tác

tên hình ?nh 1tên ?nh 2tên ?nh 3tên ?nh 4tên ?nh 5tên ?nh 6

Chúng tôi trên mạng xã hội